Szanowni Państwo,
z uwagi na panującą sytuację, termin realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
W przypadku złożenia zamówienia, informację o przewidywanym terminie wysyłki otrzymają Państwo drogą e-mailową.
Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Żele i kremy ochronne

W miejscach pracy, na różnych stanowiskach, na których nie można stosować rękawic ochronnych, jedyną możliwością ograniczającą kontakt skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest używanie środków ochrony skóry, do których zalicza się maści ochronne, żele i kremy.  Środki te często występują pod nazwą biologicznych rękawic”. Żele ochronne i kremy  należy zastosować przed przystąpieniem do pracy. Za ich główne zadanie uważa się niedopuszczanie do przenikania szkodliwych substancji w głąb skóry oraz ochrona skóry przed promieniami UV oraz  podrażnieniami pochodzenia kontaktowego.  Systematyczne stosowanie kremów ochronnych przyczynia się do poprawy późniejszego czyszczenie skóry. Jest to szczególnie przydatne w przypadku silnych zabrudzeń dłoni.

Środki ochrony skóry dzieli się następująco:

  • Hydrofilowe - rozpuszczalne w wodzie – chronią skórę przed działaniem olejów, smarów, paliw płynnych, farb, substancji smolistych, bezwodnych substancji organicznych i rozpuszczalników organicznych.  Wytwarzane są na podłożu rozpuszczalnym w wodzie, występują w postaci kremów i żeli.  Sporządzane są z substancji takich jak: polimery naturalne (kazeina, żelatyna, dekstryna, agar-agar) lub syntetyczne np. polialkohol winylowy. Po naniesieniu ich na skórę rąk wysychają i tworzą elastyczny filtr ochronny.

  • Hydrofobowe - nierozpuszczalne w wodzie – chronią  skórę przed działaniem wody i wodnych roztworów mydeł, soli,  5% roztworów zasad i kwasów oraz detergentów.  Nie mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie skóry rąk przed działaniem olejów, smarów i rozpuszczalników, ponieważ rozpuszczalniki łatwo i szybko zmywają ochronną warstwę. Natomiast smary i oleje łatwo wchłaniają się przez skórę, ponieważ rozpuszczają się w kremach. Głównie produkowane  są z substancji takich jak: tłuszcze, woski, silikony, oleje roślinne i mineralne, żywice, , kwas stearynowy , nierozpuszczalne w wodzie estry celulozy itp. Po naniesieniu ich na skórę, tworzą ochronną błonkę.

  • Zabezpieczające  przed promieniowaniem UV - chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym UV-A i UV-B przez zawieranie filtrów ochronnych, które działają rozpraszająco i pochłaniająco. Przystosowane są dla spawaczy oraz dla pracowników, którzy wykonują prace w terenach nasłonecznionych.

Rozbieżność pomiędzy środkami hydrofobowymi i hydrofilowymi jest bardzo duża i ma istotny wpływ przy odpowiednim doborze specyfików. Farmaceutyk hydrofilowy używany przeciwko roztworom wodnym nie spełni głównego zadania poprzez szybkie spłukanie. Z kolei specyfik hydrofobowy, który odpycha wodę, często zawiera substancje lipidowe, które naniesione na skórę zmiękczają naskórek, co ułatwia wnikanie substancji organicznych, a to przynosi skutek odwrotny. Dokonanie odpowiedniego doboru kremu ochronnego wiąże się z właściwą identyfikacją zagrożeń. A w szczególności należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Kontakt ze środkami szkodliwymi nierozpuszczalnymi w wodzie np. oleje, smary, farby, rozpuszczalniki,

  • Kontakt z wodą i roztworami wodnymi w tym roztworami zasad i kwasów, częste mycie dłoni, praca w środowisku wilgotnym,

  • wilgotność i temperatura np. stosowanie szczelnych rękawic ochronnych lub butów gumowych powodujących gromadzenie się potu,

  • Kontakt z substancjami dezynfekcyjnymi powodującymi wysuszanie skóry,

  • Pasty zawierające środek ścierny- tarcie

  • Promieniowanie UV

  • Klimatyczne czynniki – zimno, ciepło, ruchy powietrza

Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony skóry podczas pracy należy pamiętać, aby nie pomylić kremów ochronnych z kremami pielęgnacyjnymi, ponieważ efekt takiego zastosowania może przynieść skutek zupełnie przeciwny do zamierzonego.