Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Zasady prawidłowego użytkowania środków ochrony układu oddechowego

Przed wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz upewnić się czy nie jest przekroczona data ważności określona przez producenta. Po przekroczeniu terminu ważności producent nie gwarantuje zachowania własności ochronnych w deklarowanej klasie ochronnej. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie daty ważności. W przypadku zastosowania filtrów,  a w szczególności pochłaniaczy ma to bardzo duże  znaczenie. Na dodatek  należy upewnić się, czy opakowania nie są naruszone oraz czy były właściwie przechowywane przez użytkowników.

Przed wykorzystaniem sprzętu ochrony układu oddechowego użytkownicy powinni zostać przeszkoleni przez uprawniony personel w zakresie prawidłowego użytkowania i wyjątkowych sytuacji, które mogą nastąpić podczas pracy w sprzęcie (np. nadmierny wzrost oporów oddychania, pojawienia się charakterystycznych zapachów).

Zgodnie z  zaleceniami Instrukcji Krajów Wspólnoty Europejskiej, zawierającej wymogi dotyczące doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, nakazane jest, aby użytkownicy sprzętu ochrony układu oddechowego podlegali obowiązkowym, specjalistycznym badaniom lekarskim.

Nakazuje się, aby badania te przeprowadzać w następujących przedziałach czasowych według wieku:

  • Co trzy lata pracy dla pracowników do 35 lat.

  • Co dwa lata dla pracowników w wieku od 35 do 45.

  • Co roku dla pracowników powyżej 45 lat.

Dodatkowo, w celu prawidłowego funkcjonowania w przedsiębiorstwie sprzętu  ochrony układu oddechowego należy prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego (przeglądy okresowe), sposobu przechowywania sprzętu, właściwego dopasowywania przez użytkowników. Takie kontrole powinny być powtarzane  regularnie. Wdrożenie systemu kontroli powinno obejmować przygotowanie przez pracodawcę dla każdego użytkownika sprzętu ochronnego „kart kontrolnych”, pozwalających na szybkie sprawdzenie sposobu jego użytkowania. Karty powinny  być również przygotowane dla stref, gdzie występują szczególne zagrożenia oraz niebezpieczeństwa.