Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Zasady i okres użytkowania hełmów ochronnych

W trakcie użytkowania hełmów należy przestrzegać poniższe  zasady:

 • Przed użyciem hełm należy dopasować do głowy przez wyregulowanie obwodu pasa głównego,  długości paska podbródkowego oraz wysokości noszenia.

 • Jeśli hełm został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, głębokie zarysowania itp). wówczas należy go bezzwłocznie zdjąć z użytkownika.

 • Jeżeli upłynął okres stosowania hełmu, podany przez producenta w instrukcji użytkowania należy go wycofać  z użytkowania.

   

 • Hełm należy przechowywać w warunkach podanych przez producenta, które nie zagrażają utraty  ochronnych parametrów.

 • Konserwację hełmu należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.

 • Nie  należy wykonywać modyfikacji w konstrukcji hełmu we własnym zakresie.

 

Okres użytkowania hełmów

 

 • Okres użytkowania hełmów ochronnych  jest liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu. Okres musi być podany w instrukcji użytkowania.

 • Materiały termoplastyczne hełmów są bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż hełmy duroplastyczne. Dlatego powinno się  je regularnie kontrolować. Jeśli przy ściskaniu skorupy hełmu lub wyginaniu daszka słychać odgłosy trzaskania, oznacza to  skruszenie skorupy hełmu. Wówczas hełm ochronny nie może być  więcej używany i należy go wycofać. Przewidywany okres użytkowania  dla hełmów z materiałów termoplastycznych wynosi nie więcej niż 4 lata.

 • Skorupy duroplastyczne hełmów nie ulegają zmianom pod wpływem światła słonecznego (promieni UV) i wyróżniają się znakomitą odpornością na starzenie (tylko nieznaczne zwiększenie kruchości). Zgodnie z ogólnymi zaleceniami niemieckich związków zawodowych nie powinno się stosować hełmów z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym (PF-SF) dłużej niż 8 lat a hełmów z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (UP-GF) dłużej niż 10 lat. Czas użytkowania tych hełmów jest ograniczony ze względu na oddziaływania mechaniczne.