Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Pomoc prawna

W ramach świadczenia pomocy prawnej dla osób fizycznych oferujemy usługi m.in. w zakresie:

 • szeroko rozumianego prawa cywilnego:

  • skuteczna obrona przed roszczeniami  banków i firm windykacyjnych.

  • skuteczna obrona przed nakazami wydanymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym tzw. E-sąd.

  • odszkodowania majątkowe i osobowe np. odszkodowania za słupy elektryczne na   działkach,  rurociągi biegnące przez działki, wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie  itp..

  • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń na etapie sądowym, przedsądowym i egzekucyjnym.

  • dochodzenie należności z tzw. „polis posagowych”.

  • odzyskiwanie wpłaconych kaucji mieszkaniowych.

  • odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat za „karty pojazdu”.

  • pomoc w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości na etapie administracyjnym i sądowym, stanu prawnego nieruchomości na etapie administracyjnym i sądowym.

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy o rozwód, sprawy o alimenty, podział majątku dorobkowego małżonków.

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: reprezentacja przed sądami pracy, składanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS, doradztwo dla pracowników.

 • prawa podatkowego: doradztwo w sprawach podatkowych, reprezentacja przed urzędami skarbowymi, sądami  administracyjnymi.

 • spraw administracyjnych: pisanie odwołań, wniosków i skarg, reprezentacji przed urzędami i organami administracji publicznej, sądami  administracyjnymi.